Kodinkoneiden ja elektronisten laitteiden käyttöikä voi vaihdella suuresti riippuen merkistä, mallista, käyttöolosuhteista, huollosta ja tekniikan kehityksestä. Saadaksesi kokonaiskuvan luokittelemme laitteet ja keskustelemme niiden tyypillisestä käyttöiästä, pitäen mielessä, että nämä ovat keskiarvoja ja todelliset käyttöajat voivat vaihdella.

Mutta sinun tulee tietää, että jokaisella laitteella on valmistajan asettama käyttöikä. Kyllä, saattaa olla olosuhteita, joissa tällainen käyttöikä on mahdollista säännöllisellä huollolla ja kuluneiden komponenttien ja mahdollisten vaihtolaitteiden (suodattimien) oikea-aikaisella vaihdolla. Jos laite vioittuu käyttöiän aikana ja vaatii huomattavia kunnostuskustannuksia, on mahdollista saada korvaus valmistajalta. Tällainen prosessi on monimutkainen ja vaatii vaivaa, ja yleensä tällaiset vaateet yhdistetään ryhmäkanteisiin valmistajaa vastaan ja päättyy sovintoon.

Sisällysluettelo

Laitteen odotettavissa oleva käyttöikäkaavio

Elinajanodote (vuotta)MinMaxKeskivertokäyttöikä (korjaus)
Jääkaapit10201530
Astianpesukoneet10151220
Pesukoneet ja kuivausrummut10151220
Jääkaapit, kompaktit412815
Uunit ja liesi10151220
Roskien tiivistäjät7121115
Mikroaaltouunit712820
Jätehuolto101512
Siirrettävät ilmastointilaitteet5108
Ikkunan ilmastointilaitteet81511
Keskuslämmitys ja jäähdytysjärjestelmä15201830
Vedenlämmittimet152017
Pienet kodinkoneet354
Monitoimikone2437

Jääkaappien käyttöikä

Nykyaikaisten jääkaappien käyttöikä vaihtelee tyypillisesti 10–20 vuoden välillä , ja laadukkaammat mallit saattavat ylittää tämän alueen. Jääkaapin kestävyyteen vaikuttaa ensisijaisesti sen materiaalien ja kokoonpanon laatu. Jääkaapin käyttöikään vaikuttavat useat keskeiset komponentit ja tekijät:

 1. Jääpalakoneet : Huolimatta valmistajien pyrkimyksistä parantaa luotettavuutta, jääpalakoneet ovat usein alttiita toimintahäiriöille. Suunnittelu on yksinkertainen, mutta useat tekijät voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn, mikä aiheuttaa usein ongelmia.
 2. Kompressori : Tämä tärkeä sähkömoottori kierrättää kylmäainetta järjestelmän läpi. Se epäonnistuu usein valmistusvirheiden vuoksi. Kompressorin vaihtaminen on mahdollista vain erikoistuneessa laitoksessa, koska se on vaihdettava inertissä kaasuympäristössä, jota ei voida jäljitellä tavallisessa korjaamossa tai kotona.
 3. Jäähdytysjärjestelmä : Jäähdytysjärjestelmän monimutkaisuus vaatii korkealaatuista valmistusta. Yksi yleinen ongelma on juotosvaakojen aiheuttama saastuminen. Lisäksi alumiinin käyttö pattereissa nykyaikaisissa jääkaapeissa voi vaarantaa pitkäikäisyyden.
 4. Ovien tiivistyskumit : Ajan myötä jääkaapin ovien kumitiivisteet heikkenevät ja menettävät tehokkuutensa, jolloin ne on vaihdettava oikean eristyksen varmistamiseksi.
 5. Ohjauselektroniikka : Vaikka yleensä luotettavat, elektroniset komponentit, jotka ohjaavat erilaisia jääkaapin toimintoja, voivat myös epäonnistua ja vaatia korjausta tai vaihtamista.

Säännöllinen huolto ja tiettyjen osien oikea-aikainen vaihto ovat oleellisia jääkaapin optimaalisen toiminnan kannalta:

 • Hehkulamput tai LED-valot : Ne on vaihdettava, jotta näkyvyys säilyy laitteen sisällä.
 • Vedensuodattimet : Malleissa, joissa on vesiautomaatti tai jääpalakone, vedensuodattimet on vaihdettava säännöllisesti valmistajan suositusten mukaisesti veden laadun varmistamiseksi ja järjestelmän tukkeutumisen tai vaurioitumisen estämiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jääkaapin käyttöikään vaikuttavat useat komponentit ja tekijät, kuten jääpalakone, kompressori, jäähdytysjärjestelmä, oven tiivisteet ja ohjauselektroniikka.

Astianpesukoneiden käyttöikä

Astianpesukoneiden keskimääräinen käyttöikä on 10–15 vuotta taiteen laadusta riippuen. Astianpesukoneiden eri osat voivat kohdata ongelmia, jotka vaikuttavat niiden käyttöikään:

 1. Lämmityselementti: Tämä komponentti on herkkä rikkoutumaan, erityisesti haastavilla vesialueilla. Jos ainutlaatuista vettä pehmentävää suolaa ei käytetä säännöllisesti, se voi johtaa lämmityselementin ennenaikaiseen vioittumiseen.
 2. Korkean veden painepumppu: Astianpesukoneen juomaveden painepumput eivät välttämättä epäonnistu usein. Ruiskutuksen ja puhdistuksen tehokkuus riippuu tästä komponentista.
 3. Elektroniikka: Kuten monet muutkin nykyaikaiset laitteet, astianpesukoneiden elektroniset komponentit ovat alttiita toimintahäiriöille.

Astianpesukoneen käyttöiän ja tehokkuuden maksimoimiseksi suositellaan useita huoltovaiheita:

 • Lisää säännöllisesti erityistä suolaa veden pehmentämiseksi.
 • Käytä korkealaatuisia pesuaineita parantaaksesi puhdistustehoa ja suojataksesi koneen osia.
 • Puhdista suodattimet säännöllisesti estääksesi tukkeutumisen ja ylläpitääksesi optimaalista veden virtausta ja puhdistustehoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että astianpesukoneiden pitkäikäisyys riippuu niiden rakenteen laadusta. Hyvien huoltokäytäntöjen noudattaminen, kuten vedenpehmentimien käyttö, tehokkaiden pesuaineiden valitseminen ja suodattimien säännöllinen puhdistus, voi pidentää merkittävästi näiden laitteiden käyttöikää.

Pesukoneiden ja kuivausrumpujen käyttöikä

Pesukoneiden ja kuivausrumpujen käyttöikä riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien merkki, malli, käyttötiheys ja huoltokäytännöt. Pesukoneiden ja kuivausrumpujen käyttöikä on keskimäärin 10-15 vuotta. Tässä ovat tekijät, jotka vaikuttavat elinikään:

 1. Pyykinpesukoneet: Toistuva käyttö voi aiheuttaa nopeaa kulumista; keskimääräinen pesukone on suunniteltu käytettäväksi 2-3 kertaa viikossa.
  1. Kuorman koko: Koneen jatkuva ylikuormitus voi aiheuttaa säiliön laakerien nopean kulumisen.
  1. Huolto: Säännöllinen puhdistus ja puhdistusliuosten tai ainutlaatuisten tuotteiden käyttö pidentää pesukoneesi käyttöikää.
  1. Veden laatu: Kova vesi voi johtaa mineraaliesiintymien muodostumiseen, mikä vaikuttaa lämmityselementin kulumiseen.
 2. Kuivausrummut: Kuivausrummut kestävät yleensä 10-15 vuotta. Yllä lueteltujen tekijöiden lisäksi niiden käyttöikään voivat vaikuttaa yksilölliset ominaisuudet.
  1. Ilmanvaihto: Asianmukainen ilmanvaihto on ratkaisevan tärkeää ylikuumenemisen estämiseksi ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
  1. Nukanpoisto: Nukkakerääjän ja tuuletusjärjestelmän säännöllinen puhdistus on välttämätöntä palovaaran estämiseksi ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Uunien ja liesien käyttöikä

Uunien ja uunien käyttöikä on pitkä ja riippuu komponenttien laadusta, merkistä ja käyttöintensiivisyydestä. Suunnittelunsa ansiosta niissä ei ole mitään murtuvaa, ja korjaukset ovat helppoa. Monet uunit ja liesit kestävät yli 20 vuotta. Vaihtotarve johtuu yleensä luonnollisista syistä, kuten metalliosien korroosiosta, ulkonäön heikkenemisestä, varaosien puutteesta tai päivityksestä muihin kehittyneellä tekniikalla varustettuihin malleihin.

 • Uunit: Uunien käyttöikä on noin 10-15 vuotta. Sähköuunien uskotaan kestävän hieman vähemmän kuin kaasuuunien lämmitysvastusten vuoksi, jotka voivat kulua nopeammin. Mutta olen esimerkiksi tutkinut ja voin sanoa, että tämä ei pidä paikkaansa ja että kaasu- ja sähköuunien käyttöikä on sama.
 • Liedet (mukaan lukien keittotasot): Kaasuliedet kestävät yleensä sähköliesiä pidempään ja voivat kestää yli 20 vuotta, vaikka yleisesti hyväksytty elinajanodote on 15 vuotta. Tosiasia on, että kaasuliesissä ei ole mitään hajotettavaa. Yleinen vika on kaasupolttimien korroosio; Hyvin usein varaosia ei voi ostaa, jos takka on vanha.
  Sähköliesien käyttöikä on noin 15 vuotta. Yleinen vika on lämmityselementin vika; jos se vaihdetaan, sen käyttöikä voi olla yli 20 vuotta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uunien ja liesien käyttöikä riippuu pääasiassa taiteellisuuden laadusta, käytön intensiteetistä ja hoitotasosta. Säännöllinen huolto ja huolellinen käyttö voivat parantaa merkittävästi niiden suorituskykyä ja tehokkuutta.

Ilmastointilaitteiden käyttöikä

Ilmastointilaitteiden käyttöikä riippuu laitetyypistä. Keskimäärin seuraava likimääräinen käyttöikä voidaan erottaa erityyppisille ilmastointilaitteille:

 1. Ikkuna-ilmastointilaitteet: Näiden yksiköiden käyttöikä on yleensä noin 15 vuotta. Niiden tehokkuus ja kestävyys voivat kuitenkin heikentyä ilman säännöllistä huoltoa, joka sisältää suodattimien puhdistamisen ja kylmäaineen tarkastuksen.
 2. Siirrettävät ilmastointilaitteet: Siirrettävien (kannettavien) ilmastointilaitteiden käyttöikä on tyypillisesti 5–10 vuotta käytön ja hoidon intensiteetistä riippuen.
 3. Split- ja multi-split-järjestelmät: Näillä järjestelmillä on usein pidempi käyttöikä, joka voi olla jopa 15-20 vuotta. Oikea asennus, erityisesti kylmäaineputken reititys, vaikuttaa kuitenkin suuresti käyttöikään; jos linjassa on paljon mutkia, hyötysuhde heikkenee ja kompressori toimii liiallisella kuormituksella.
 4. Keskusilmastointilaitteet: Keskusilmastointijärjestelmien käyttöikä on myös noin 15-20 vuotta. Jälleen oikea asennus ja oikea-aikainen huolto vaikuttavat pitkäikäisyyteen.

Ilmastointilaitteen korjaus: Tärkeimmät ongelmat, joita voidaan kohdata, ovat puhaltimen käynnistyskondensaattorit ja kompressorin vanheneminen, jäähdytyspatterin hunajakennon tukkeutuminen ja kylmäaineen luonnollinen hävikki. Kompressorin toimintahäiriössä, jota myös joskus tapahtuu, korjaus ei ole tarkoituksenmukaista; vaihdon jälkeen on epätodennäköistä, että ilmastointilaitteesi toimisi pitkään. Syynä on se, että tehtailla järjestelmän juottaminen tapahtuu hapettomassa ympäristössä (inertin kaasun vyöhykkeellä), mikä estää kalkin muodostumisen ja sen tunkeutumisen järjestelmään. Tällainen työ voidaan tehdä kotioloissa tai pienessä työpajassa, mutta tässä tapauksessa varsinaista tekniikkaa ei noudateta, mikä lopulta vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan.

Vedenlämmittimien käyttöikä

 1. Varastoitavat vedenlämmittimet: Perinteisten kaasu- tai sähkövaraavien vedenlämmittimien odotettavissa oleva käyttöikä on tyypillisesti jopa 15 vuotta ja kunnollinen huolto ja korjaus yli 20 vuotta. Säännöllinen huolto, mukaan lukien kalkinpoisto ja anodisuojauksen tarkistaminen, voi pidentää niiden käyttöikää.
 2. Läpivirtaavat (säiliöttömät) vedenlämmittimet: Läpivirtausvedenlämmittimet kestävät tyypillisesti pidempään kuin varaavat vedenlämmittimet ja voivat kestää jopa 20 vuotta tai kauemmin. Tärkein niiden pitkäikäisyyteen vaikuttava tekijä on veden laatu. Kova vesi voi nopeuttaa kulumista ja vaatia useammin huoltoa.
 3. Aurinkoenergialla toimivat vedenlämmittimet: Aurinkokäyttöisten vedenlämmittimien käyttöikä voi olla jopa 20 vuotta, pääasiassa jos niitä huolletaan säännöllisesti ja ne sijaitsevat suotuisassa ilmastossa. Säännöllinen paneelien ja vedenkiertojärjestelmän puhdistus lisää niiden tehokkuutta ja käyttöikää.
 4. Lämpöpumput vedenlämmittimille: Lämpöpumpulla varustetut vedenlämmittimet voivat kestää jopa 15 vuotta tai enemmän niiden energiatehokkuuden ja osien vähemmän kulumisen vuoksi.

Oikea asennus ja säännöllinen huolto ovat elintärkeitä niiden toimivuuden kannalta.

Vedenlämmittimien pitkäikäisyyden perusta on vesi; vedenkäsittelyn laadusta riippuen vedenlämmittimen käyttöikä voi vaihdella suuresti.

Mikroaaltojen käyttöikä

Mikroaaltouuni kestää 7-12 vuotta . Mikroaaltouunien käyttöikä on yleensä noin kymmenen vuotta. Jos mikroaaltouunia käytetään väärin, vian pääasialliset syyt ovat rasvan pääsy kammiossa olevaan kiillelevyyn ja sen seurauksena palaminen. Tämä johtaa magnetronin säteilyn oikosulkuun ja magnetronin suojakannen palamiseen. Jos kuulet rätiseviä tai naksuttavia ääniä mikroaaltouunissa, kyseessä on kiillelevyn toimintahäiriö. Se ei ole vaikea korjaus, mutta jos hoidat mikroaaltouunia kunnolla, se kestää paljon pidempään. Esimerkiksi minulla on Samsungin mikroaaltouuni, joka on 20 vuotta vanha, siinä on ongelmia, kosketuspainikkeet eivät paina kunnolla, et näe kirjaimia hyvin, mutta se toimii.

Pienten kodinkoneiden käyttöikä riisinkeittimet, vedenkeittimet, leivänpaahtimet, silitysraudat, kahvinkeittimet

Pienten kodinkoneiden käyttöikä 3-5 vuotta . Kaikki riippuu käytön intensiteetistä. Voit esimerkiksi käyttää riisinkeitintä ja 20 vuotta, jos keität riisiä 1 kerran viikossa. Mutta jos käytät sitä 4 kertaa, käyttöikä lyhenee todennäköisesti 4 kertaa. Pienissä kodinkoneissa valmistajat lähtevät käyttöajasta, esimerkiksi katsotaanpa esimerkkiä hiustenkuivaajasta, oletetaan, että käytät hiustenkuivaajaa 4 kertaa viikossa, mutta 15 minuuttia, hiusten vuoden käytön aikana. kuivausrumpu oletetaan 60 tuntia, hiustenkuivaajan resurssi 180 tuntia, käyttää vähemmän, hiustenkuivaaja kestää pidempään.

Kestävätkö laitteet 20 vuotta?

Kodinkoneiden käyttöikä 20 vuotta tai enemmän riippuu todellakin useista tekijöistä, kuten materiaalien laadusta. Kestävät metallit, korkealaatuiset muovit, kestävät emalipinnoitteet ja luotettavat komponentit edistävät yhdessä näiden laitteiden pitkäikäisyyttä. Pitkäikäisten laitteiden valmistustrendi on kuitenkin muuttunut merkittävästi ajan myötä.
Aiempina vuosikymmeninä valmistajat korostivat usein tuotteidensa kestävyyttä mainoksilla, joissa kerrottiin, että heidän laitteet palvelisivat perheitä sukupolvien ajan. Tällaiset väitteet ovat harvinaisia tämän päivän markkinoilla. Monien valmistajien nykyaikainen liiketoimintamalli keskittyy laitteiden suunnitteluun tiettyä käyttöikää silmällä pitäen ja rohkaisee kuluttajia vaihtamaan ne korjaamisen sijaan, kun he kohtaavat ongelmia.
Tätä muutosta kuvaavat kokemuksesi Philips-pölynimurin kanssa. Kymmenen vuoden kuluttua letkun muovipidikkeet menivät rikki, eikä varaosaa ollut saatavilla, koska se oli lopetettu. Tämä tilanne on esimerkki nykyaikaisen valmistuksen yhteisestä strategiasta: vanhempien mallien komponentit poistetaan käytöstä, mikä tekee korjauksista vaikeaa tai mahdotonta, mikä kannustaa kuluttajia ostamaan uusia tuotteita.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka kodinkoneet voivat kestää kaksi vuosikymmentä tai kauemmin, tämä pitkäikäisyys on yhä harvinaisempaa valmistuskäytäntöjen ja liiketoimintastrategioiden muutosten vuoksi. Painopiste on siirtynyt kestävien tuotteiden luomisesta ennalta määrätyn elinkaaren omaavien laitteiden suunnitteluun, ja se mukautuu kuluttajakulttuuriin, joka usein korvaa korjauksen sijaan.

Edellinen artikkeliKuinka päättää, minkä television ostaa
Seuraava artikkeliKuinka loitontaa Google Chromessa

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän